Nørkleklub i sognehuset

Vi holder nørkleklub i sognehuset som udgangspunkt den 3. mandag i hver måned.

Kom og vær med. Medbring dit nørkleri og dit gode humør. Vi serverer kaffe og kage til 15 kr.

De kommende nørklearrangementer er:
mandag den 19/6 kl. 14.30 – 17.00
mandag den 21/8 kl. 14.30 – 17.00
mandag den 18/9 kl. 14.30 – 17.00
mandag den 23/10 kl. 14.30 – 17.00
mandag den 20/11 kl. 14.30 – 17.00

Studiekredse

Ingen planlagt i øjeblikket