Meditation og stille bøn i kirken

”Når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.”

Sådan lyder Jesu ord med vejledning i bøn. Det kan forstås på den måde, at vi skal lægge den ydre uro bag os og vende os mod vores indre rum, når vi vil give vores opmærksomhed til Gud. For Gud er allerede til stede og møder os, når vi bliver stille.

Vi vil igen øve den meditationsform, som kaldes ’centrerende bøn’. Det er en enkel praksis, som bygger på den gamle kristne meditation fra klostertiden. Desuden vil der være øvelse i nærvær og hjertets opmærksomhed. Der vil også blive tid til at tale om erfaringer og spørgsmål.

Der bliver meditation og stille bøn i kirken:

Tirsdag den 8. august.

Tirsdag d. 5. september

Tirsdag d. 3. oktober

Tirsdag d. 7. november

Alle dage kl. 19 – 21.

Der kræves ikke særlige forudsætninger, og alle interesserede er velkomne.

Retræte på Sankt Birgitta Kloster i Maribo 17. – 19. november

”Herre, vis mig din vej, og gør mig villig til at gå den.”

Disse ord af Birgitta af Vadstena vil danne tema for retræten. Birgitta er grundlægger af birgittiner-ordenen, der hører til på klosteret i Maribo.

Vi har fået lov at bo på klosterets gæsteværelser og kan også få indblik i søstrenes daglige liv med tidebøn og gæstfrihed. De har taget at særligt valg: at vie deres liv til at lovprise Gud og leve til hans ære ved at være til tjeneste. Det er blevet disse kvinders vej.

Set i det lys vil vi lytte til ordene: ”Herre, vis mig din vej, og gør mig villig til at gå den.”

Hvordan ser min vej ud? Hvad er mine pejlemærker, og hvad sætter jeg som højeste værdi? Disse spørgsmål vil vi arbejde med i samtale, bøn og stilhed. Dagene vil få en struktur, der lægger sig efter klosterrytmen, så vi kan opleve den ro, en fast rytme giver.

Klosteret ligger ned til Maribo Sø, og der vil være mulighed for at gå ture. Vi kan bruge stuerne og det fine klosterkapel, og søndag formiddag vil vi gå til gudstjeneste i Maribo Domkirke.

Vi arrangerer fælles kørsel til Maribo fredag den 17. november kl. 15 og er tilbage søndag den 19. november kl. 15. Vi deles om udgifterne med dem, der stiller bil til rådighed.

Deltagerne betaler for ophold med fuld forplejning på Sankt Birgitta Kloster: 1.340 kr. + 100 kr. for håndklæde og sengetøj. Se mere om stedet her www.sanktbirgittakloster.dk

Alle er velkomne til at deltage, uanset om man har kendskab til retræte på forhånd. Spørgsmål er også velkomne.

Tilmelding til sognepræst Helle Brink senest den 1. november på tlf. 5951 3028 eller mail hebr@km.dk