Konfirmand

Konfirmandkalender efterår 2017

Skolen på Herredsåsen har undervisning tirsdage kl. 8.00-9.30.
Konfirmation lørdag d. 28. april kl. 10.00 for 7.a og 7.e samt andre skoler (LL) og kl. 12.30 for 7.b, 7.c og 7.d (HB).

Nyrupskolen har undervisning tirsdage kl. 13.30–15.00.
Konfirmation St. Bededag fredag d. 27. april kl. 10.00 for 7. a (LL) og kl. 12.30 for 7. b (HB).

Arrangementer og gudstjenester, som konfirmanderne opfordres til at deltage i:

Høstgudstjeneste:  Søndag d. 24. september kl. 10.00. Bagefter er der høstfrokost, som begynder med et lille foredrag. Konfirmanderne spiser gratis - tilmelding til Lisbeth.

Konfirmand –Aften- Halloween- Gudstjeneste for Lisbeth Larsens konfirmander og familier:  Torsdag den 26/10 kl. 19. Denne gudstjeneste giver også et kryds.

Reformationsgudstjeneste: Søndag d. 29. oktober kl. 10.00, en festdag i kirken for hele menigheden.

1. søndag i advent:  Søndag d. 3. december kl. 10. Vi indleder adventstiden med en højtidelig gudstjeneste.

Familiegudstjeneste:  Søndag d. 10. december kl. 10. Kirkens mini-konfirmander har afslutning med en familievenlig gudstjeneste.

Læs om alle julens gudstjenester i det nye sogneblad, som udkommer d. 1. december.

Efterårsferie: alle holder fri i uge 42.

Timerne er aflyst tirsdag d. 24. oktober for Nyrupskolen.

Juleferie: Sidste time før jul er d. 12. december. Timerne begynder igen d. 16. januar 2018.

NB! Alle konfirmander skal gå i kirke mindst 8 gange inden konfirmationen. 

Hold jer løbende orienteret her på kirkens hjemmeside.
Vi er også på Facebook.

Det er altid muligt at få en snak med præsterne; send en mail eller ring til os.

Vi vil gerne have besked, hvis de unge ikke møder til timerne. Send sms eller mail til os.
Lisbeth Larsen, mobil 2322 0990, mail: lila@km.dk
Helle Brink, mobil 2143 2263, mail: hebr@km.dk