Foredrag

Kirkens Åbne Vindue

Raklev Kirke har fælles sogneaftener med Vor Frue Kirke under overskriften Kirkens Åbne Vindue. Disse aftener åbner vi vinduet til samtale om emner mellem kristendom, etik og kultur. Deltagelse koster 30 kr., og det foregår henholdsvis i Vor Frue Kirkelade og Raklev Sognehus.

Torsdag den 23. januar kl. 19.00 i Raklev Sognehus 

SKAM - ved Helle Brink, sognepræst ved Raklev Kirke

Skam er en almen menneskelig følelse, som kan udvikle sig til manglende selvværd og oplevelsen af at være forkert. I kirkens tradition har vi mødt mennesker, som var tynget af skyld og havde behov for tilgivelse. Men der er sket en ændring, så flere nu er tynget af skam og længes efter anerkendelse og genoprettelse. 

Et positivt modsvar til skam kan findes i det kristne syn på mennesket som set og værdsat af Gud. Det kommer tydeligt til udtryk i dåben, hvor vi hører, at den døbte ses i et nyt lys som Guds barn. Derfor skal vi som kirke blive bedre til at vejlede mennesker i at tage imod den erfaring af ånd, som dåben åbner til.


Torsdag den 26. marts kl. 19.00 i Kirkeladen ved Vor Frue Kirke
Hvorfor er vi så enestående? – Om reformationen og individet
ved Christian Hjortkjær, ph.d. og højskolelærer på Silkeborg Højskole

For 500 år siden forsvarede Luther sig med ordene ”Jeg står her og kan ikke andet”. Nej, for selv om vi ofte forsøger at være en anden, så er ethvert menneske grundlæggende bundet til at være sig selv. Derfor skal vi i dag også helst være enestående, unikke og autentiske. Men er vi virkelig enestående? Eller er vi kun noget, når vi er noget for andre? Med Kierkegaard i hånden skal vi se, hvorfor Luthers tanker og reformationen helt op til i dag har betydet, at intet menneske står ene - uden en andens hjælp.