Seniorkirke

Hver måned har vi et formiddagsmøde for pensionister. Andre, der har tid og lyst til at deltage i arrangementerne, er naturligvis også velkomne. 

Formiddagsmødet begynder med morgensang kl. 10.00 i kirken, og derefter er der kaffe og brød i sognehuset. Hvert møde vil desuden have et emne, hvor vi synger og hører nogen fortælle. Men der vil også være tid til hygge og snak.

Pris for deltagelse: Det er gratis at deltage, men hvis man alligevel ønsker at give et bidrag, kan dette ske både til kirkens aktuelle indsamling og til indsamlingen til nye messehageler.

 

Fredag den 22. marts kl. 10-12: Livet som barn i det gamle Kalundborg

Karin Herman, som er fortæller denne dag, er selv vokset op i Adelgade i det gamle Kalundborg og vil dele sine historier fra dengang med os.

 

Fredag den 12. april kl. 10-12: Folkets krig og folkets kirke

Søren Sievers, som er tidligere sognepræst i Raklev, besøger os her tæt på besættelsesdagen og fortæller: Den 29. august 2018 var det 75 år siden, den danske regering gik af og – vil mange sige – endelig trådte i karakter i forhold til den tyske besættelsesmagt. Besættelsestiden optager os stadig, og i dette foredrag skal vi høre om nationens trængsler i 'de fem forbandede år' med særligt fokus på folkekirkens vilkår og deltagelse i kampen for et frit Danmark.

Tirsdag den 4. juni kl. 8.30-17.30: Sogneudflugt til Nyborg og Kerteminde 

Se omtale under udflugter

Fredag den 21. juni kl. 10-12: Sommermøde

Det er sommersolhverv, årets længste dag, denne dag, og vi vil synge fra Højskolesangbogen om lys og sommer. Vi skal også bryde hovedet med en quiz, inden der serveres pølser fra grillen med alt, hvad dertil hører.

 

Alle er velkomne, og kirkebilen kan benyttes. Ring til kirkens kontor senest kl. 12 dagen før mødet på tlf. 5956 2519.