Seniordans i sognehuset

Der er ingen seniordans i øjeblikket.

Helle Milàn Nielsen, tlf. 2493 0022

Seniorkirke

Hver måned har vi et formiddagsmøde for pensionister. Andre, der har tid og lyst til at deltage i arrangementerne, er naturligvis også velkomne. 

Formiddagsmødet begynder med morgensang kl. 10.00 i kirken, og derefter er der kaffe og brød i sognehuset. Hvert møde vil desuden have et emne, hvor vi synger og hører nogen fortælle. Men der vil også være tid til hygge og snak.

Fredag den 24. april kl. 10-12: Jazz og kirke

Palle Kongsgaard, som var præstevikar hos os i efteråret, vil sammen med Peter Jessen spille og fortælle om jazzens plads i kirkens musik. Vi skal bl.a. høre Ellingtons salme Come Sunday og Svend Asmussens jazzudgave af Udrust dig, helt fra Golgata, og der vil også blive fællessang.

Tirsdag den 9. juni kl. 12.15-17.30: Sogneudflugt til Kragerup Gods

Se omtale under fanen udflugter

Fredag den 17. juli kl. 10-12: Sommermøde

Vi holder kirkens sommermøde her midt i sommerferien. Denne dag vil vi synge fra Højskolesangbogen om lys og sommer, og der serveres pølser fra grillen med alt, hvad dertil hører.

Alle er velkomne, og kirkebilen kan benyttes. Ring til kirkens kontor senest kl. 12 dagen før mødet på tlf. 5956 2519. Deltagelse i seniorkirken koster 30 kr.