Seniordans i sognehuset

Der er ingen seniordans i øjeblikket, og vi begynder heller ikke igen på denne side af sommerferien.

Helle Milàn Nielsen, tlf. 2493 0022

Seniorkirke

Hver måned har vi et formiddagsmøde for pensionister. Andre, der har tid og lyst til at deltage i arrangementerne, er naturligvis også velkomne. 

Formiddagsmødet begynder med morgensang kl. 10.00 i kirken, og derefter er der kaffe og brød i sognehuset. Hvert møde vil desuden have et emne, hvor vi synger og hører nogen fortælle. Men der vil også være tid til hygge og snak.

Fredag den 17. juli kl. 10-12: Sommermøde

Vi holder kirkens sommermøde her midt i sommerferien. Denne dag vil vi synge fra Højskolesangbogen om lys og sommer, og der serveres pølser fra grillen med alt, hvad dertil hører.

Alle er velkomne, og kirkebilen kan benyttes. Ring til kirkens kontor senest kl. 12 dagen før mødet på tlf. 5956 2519. Deltagelse i seniorkirken koster 30 kr.