Seniorkirke

Hver måned har vi et formiddagsmøde for pensionister. Andre, der har tid og lyst til at deltage i arrangementerne, er naturligvis også velkomne. 

Formiddagsmødet begynder med morgensang kl. 10.00 i kirken, og derefter er der kaffe og brød i sognehuset. Hvert møde vil desuden have et emne, hvor vi synger og hører nogen fortælle. Men der vil også være tid til hygge og snak.

Pris for deltagelse: Kr. 20,- 

Fredag den 26. januar kl. 10-12: Kirkens Korshær

Anne Kathrine Clausen, som er korshærspræst i Holbæk, kommer og fortæller om sit arbejde som præst i Kirkens Korshær.

 

Fredag den 23. februar kl. 10-12: Fra lokalarkivets arbejdsmark – når den gode historie dukker op

Rud Larsen, formand for Raklev Lokalarkiv, fortæller om processen med den gode historie, hvor man nogle gange skal grueligt meget igennem, før det bliver godt. 

 

Fredag den 23. marts kl. 10-13: Storm P. – Mennesket og artisten

Sognepræst Otto Lundgaard fra Ringsted kommer og viser os billeder under overskriften ”Mennesket og artisten”, en beskrivelse af  Storm P.´s liv og kunst, tro og humor.  

NB! Denne dag varer seniorkirken til kl. 13.00.

 

Fredag den 20. april kl. 10-12: Tanzania

Margit og Henrik Nielsen, som har boet og arbejdet i Tanzania, kommer og fortæller om deres oplevelser og rejser, om kulturforskelle og møder med mennesker.

 

Alle er velkomne, og kirkebilen kan benyttes. Ring til kirkens kontor senest kl. 12 dagen før mødet på tlf. 5956 2519.