Seniordans i sognehuset

Seniordansen fortsætter efter jul

Vi har mødtes ca. 12 – 20 dansere de syv gange, vi har haft inden jul.

Der er stadig plads til flere på holdet.

Vi danser til iørefaldende melodier i forskellig hastighed. Trinnene er modificeret, så de passer til alderen!! Vi danser med rødt eller blåt bånd på, så man behøver ikke have en fast partner med. Vi skifter også partner hele tiden.

Når man danser, får man pulsen i vejret, man får grinet sammen, og man får brugt hjernen.

Efter jul bliver der danset ca. hver 14. dag, på følgende mandage kl. 14.30 – 15.30: 

15. januar
29. januar
12. februar
26. februar
12. marts
26. marts
16. april
30. april
14. maj
28. maj

Efter dansen drikker vi den medbragte kaffe.
Der betales 10 kr. pr. gang.

Helle Nielsen/Conny Frederiksen

Seniorkirke

Hver måned har vi et formiddagsmøde for pensionister. Andre, der har tid og lyst til at deltage i arrangementerne, er naturligvis også velkomne. 

Formiddagsmødet begynder med morgensang kl. 10.00 i kirken, og derefter er der kaffe og brød i sognehuset. Hvert møde vil desuden have et emne, hvor vi synger og hører nogen fortælle. Men der vil også være tid til hygge og snak.

Pris for deltagelse: Kr. 20,- 

Fredag den 26. januar kl. 10-12: Kirkens Korshær

Anne Kathrine Clausen, som er korshærspræst i Holbæk, kommer og fortæller om sit arbejde som præst i Kirkens Korshær.

 

Fredag den 23. februar kl. 10-12: Fra lokalarkivets arbejdsmark – når den gode historie dukker op

Rud Larsen, formand for Raklev Lokalarkiv, fortæller om processen med den gode historie, hvor man nogle gange skal grueligt meget igennem, før det bliver godt. 

 

Fredag den 23. marts kl. 10-13: Storm P. – Mennesket og artisten

Sognepræst Otto Lundgaard fra Ringsted kommer og viser os billeder under overskriften ”Mennesket og artisten”, en beskrivelse af  Storm P.´s liv og kunst, tro og humor.  

NB! Denne dag varer seniorkirken til kl. 13.00.

 

Fredag den 20. april kl. 10-12: Tanzania

Margit og Henrik Nielsen, som har boet og arbejdet i Tanzania, kommer og fortæller om deres oplevelser og rejser, om kulturforskelle og møder med mennesker.

 

Alle er velkomne, og kirkebilen kan benyttes. Ring til kirkens kontor senest kl. 12 dagen før mødet på tlf. 5956 2519.