Seniordans i sognehuset

Vi danser stadig i Raklev Sognehus, ca. hver anden mandag kl. 14.30 – 16.15. 

Vi holder en pause midtvejs, hvor vi drikker vores medbragte kaffe.

Her er datoerne for 1. halvår 2020:

13. januar
27. januar
10. februar
24. februar
9. marts
23. marts
30. marts
20. april
27. april
11. maj
25. maj

Der er lidt uregelmæssighed i datoerne og intervallerne i marts/april på grund af de mange helligdage.

Helle Milàn Nielsen, tlf. 2493 0022

Seniorkirke

Hver måned har vi et formiddagsmøde for pensionister. Andre, der har tid og lyst til at deltage i arrangementerne, er naturligvis også velkomne. 

Formiddagsmødet begynder med morgensang kl. 10.00 i kirken, og derefter er der kaffe og brød i sognehuset. Hvert møde vil desuden have et emne, hvor vi synger og hører nogen fortælle. Men der vil også være tid til hygge og snak.

Fredag den 31. januar kl. 10-12: 

En families oplevelser i Mozambique, del 2

Karen Elise og Claus Lewinsky fortæller om deres families oplevelser i Mozambique gennem 4 ½ års ulandsarbejde. - For ca. et år siden startede vi vores fortælling om vores liv i Mozambique. Nu fortsætter vi fortællingen, hvor hovedvægten vil ligge på vores eventyrlige rejser i Mozambique og andre lande i det sydlige Afrika. Vi var en lille familie med mor, far og en datter på 12, som drog til Mozambiques hovedstad Maputo. Det startede med en 2-årig kontrakt som DANIDA-udsendt energirådgiver i det mozambiquiske energiministerium, men endte med 4 ½ år og et eventyr, der var så meget anderledes og mere givende, end vi havde kunnet forestille os før afrejsen.

Fredag den 28. februar kl. 10-12: 

SYMB

Louise Kolbjørn og Søren Mariegård fortæller om SYMB. - Navnet SYMB står for symbiose og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose, vi har i Kalundborg. SYMB er en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed i Kalundborg, der skaber fællesskaber. SYMB driver et borgerdrevet moderne medborger- og iværksætterhus på Kalundborg Station. Der sker mange ting i SYMB, f.eks. fællesspisning, krea-grupper, læseklub, udflugter og masser af ad hoc-events. SYMB står også for et frivilligt mentorkorps og en international café. SYMB fremmer nye typer netværker, forbindelser og samskabelse i hele Kalundborg Kommune - for borgere, erhvervslivet, institutioner, foreninger – ja, for alle.

Fredag den 20. marts kl. 10-12: 

Messehagelens historie

Pensioneret sognepræst Anne-Grethe Thestrup fra Svendborg fortæller om messehagelens historie.  - Som nypensioneret sognepræst har jeg fået tid til at genoptage mit studium af messehagelens historie og brug. I sensommeren har jeg besøgt stort set samtlige kirker i Kalundborg Provsti og registreret messehageler og stolaer (ca. 100 i alt). Det har været både sjovt og meget interessant, og jeg vil glæde mig til at fortælle om både gamle og nye messehageler. Jeg vil fortælle uddrag af messehagelens historie, farvesymbolikken i et kirkeår og om skiftende tiders syn på brugen af messetøj. Vor egen tid er særdeles interessant i denne sammenhæng. Der er anskaffet rigtigt mange messehageler i de sidste 50 år. Hvad det skyldes, vil jeg give nogle bud på, men det er forhåbentlig også noget, vi vil få en god snak om.

Alle er velkomne, og kirkebilen kan benyttes. Ring til kirkens kontor senest kl. 12 dagen før mødet på tlf. 5956 2519. Deltagelse i seniorkirken koster 30 kr.