Seniordans i sognehuset

Vi tager nu fat på tredje sæson. Vi er ca. 24 dansere, men der er altid plads til flere. Så mød bare op. Der bliver taget godt imod alle. Vi danser først ca. 45 minutter. Så drikker vi vores medbragte kaffe, og derefter danser vi igen ca. 45 minutter.

Dansedage indtil jul er følgende:
Mandag den 9. september kl. 14.30 – 16.15
Mandag den 23. september kl. 14.30 – 16.15
Mandag den 14. oktober kl. 14.30 – 16.15
Mandag den 28. oktober kl. 14.30 – 16.15
Mandag den 11. november kl. 14.30 – 16.15
Mandag den 25. november kl. 14.30 – 16.15
Mandag den 9. december NB! kl. 13.00 – 16.00 NB!

Helle Milàn Nielsen, tlf. 2493 0022

Julemøde i Raklev Sognehus onsdag den 4. december kl. 14-17.

”Julen begynder med julemødet”

Sådan har en af vore gæster sagt om julemødet, for julen begynder her, hvor man rigtigt kommer i julestemning, når man møder alle de søde og glade mennesker, som glæder sig til en hyggelig eftermiddag sammen. Sognehuset er smukt pyntet af vore kirketjenere. Der er flotte præmier ved det årlige julebanko.

Vi skal naturligvis synge julesalmer, høre en fortælling, have juleknas og æblekage - og høre englesang.

Der er garanti for at komme i julestemning, og den er gratis. Til gengæld koster det 50 kr. at deltage.

Tilmelding til kirkekontoret senest tirsdag den 3. december kl. 12 på tlf. 5956 2519.

Seniorkirke

Hver måned har vi et formiddagsmøde for pensionister. Andre, der har tid og lyst til at deltage i arrangementerne, er naturligvis også velkomne. 

Formiddagsmødet begynder med morgensang kl. 10.00 i kirken, og derefter er der kaffe og brød i sognehuset. Hvert møde vil desuden have et emne, hvor vi synger og hører nogen fortælle. Men der vil også være tid til hygge og snak.

Fredag den 31. januar kl. 10-12: 

En families oplevelser i Mozambique, del 2

Karen Elise og Claus Lewinsky fortæller om deres families oplevelser i Mozambique gennem 4 ½ års ulandsarbejde. - For ca. et år siden startede vi vores fortælling om vores liv i Mozambique. Nu fortsætter vi fortællingen, hvor hovedvægten vil ligge på vores eventyrlige rejser i Mozambique og andre lande i det sydlige Afrika. Vi var en lille familie med mor, far og en datter på 12, som drog til Mozambiques hovedstad Maputo. Det startede med en 2-årig kontrakt som DANIDA-udsendt energirådgiver i det mozambiquiske energiministerium, men endte med 4 ½ år og et eventyr, der var så meget anderledes og mere givende, end vi havde kunnet forestille os før afrejsen.

Fredag den 28. februar kl. 10-12: 

SYMB

Louise Kolbjørn og Søren Mariegård fortæller om SYMB. - Navnet SYMB står for symbiose og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose, vi har i Kalundborg. SYMB er en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed i Kalundborg, der skaber fællesskaber. SYMB driver et borgerdrevet moderne medborger- og iværksætterhus på Kalundborg Station. Der sker mange ting i SYMB, f.eks. fællesspisning, krea-grupper, læseklub, udflugter og masser af ad hoc-events. SYMB står også for et frivilligt mentorkorps og en international café. SYMB fremmer nye typer netværker, forbindelser og samskabelse i hele Kalundborg Kommune - for borgere, erhvervslivet, institutioner, foreninger – ja, for alle.

Fredag den 20. marts kl. 10-12: 

Messehagelens historie

Pensioneret sognepræst Anne-Grethe Thestrup fra Svendborg fortæller om messehagelens historie.  - Som nypensioneret sognepræst har jeg fået tid til at genoptage mit studium af messehagelens historie og brug. I sensommeren har jeg besøgt stort set samtlige kirker i Kalundborg Provsti og registreret messehageler og stolaer (ca. 100 i alt). Det har været både sjovt og meget interessant, og jeg vil glæde mig til at fortælle om både gamle og nye messehageler. Jeg vil fortælle uddrag af messehagelens historie, farvesymbolikken i et kirkeår og om skiftende tiders syn på brugen af messetøj. Vor egen tid er særdeles interessant i denne sammenhæng. Der er anskaffet rigtigt mange messehageler i de sidste 50 år. Hvad det skyldes, vil jeg give nogle bud på, men det er forhåbentlig også noget, vi vil få en god snak om.

Alle er velkomne, og kirkebilen kan benyttes. Ring til kirkens kontor senest kl. 12 dagen før mødet på tlf. 5956 2519. Deltagelse i seniorkirken koster 30 kr.