Seniordans i sognehuset

Vi tager nu fat på tredje sæson. Vi er ca. 24 dansere, men der er altid plads til flere. Så mød bare op. Der bliver taget godt imod alle. Vi danser først ca. 45 minutter. Så drikker vi vores medbragte kaffe, og derefter danser vi igen ca. 45 minutter.

Dansedage indtil jul er følgende:
Mandag den 9. september kl. 14.30 – 16.15
Mandag den 23. september kl. 14.30 – 16.15
Mandag den 14. oktober kl. 14.30 – 16.15
Mandag den 28. oktober kl. 14.30 – 16.15
Mandag den 11. november kl. 14.30 – 16.15
Mandag den 25. november kl. 14.30 – 16.15
Mandag den 9. december NB! kl. 13.00 – 16.00 NB!

Helle Milàn Nielsen, tlf. 2493 0022

Seniorkirke

Hver måned har vi et formiddagsmøde for pensionister. Andre, der har tid og lyst til at deltage i arrangementerne, er naturligvis også velkomne. 

Formiddagsmødet begynder med morgensang kl. 10.00 i kirken, og derefter er der kaffe og brød i sognehuset. Hvert møde vil desuden have et emne, hvor vi synger og hører nogen fortælle. Men der vil også være tid til hygge og snak.

Fredag den 13. september kl. 10-12: Kirke i byen 

Palle Kongsgaard (vikarierende præst for Helle Brink september til november) viser billeder fra og fortæller om et studieophold i Saint Peters Church i New York. Hvordan lever vi i en moderne by? Hvad er kirkens rolle? Der trækkes linjer til den aktuelle helhedsplan for Kalundborg bymidte. 

Fredag den 11. oktober kl. 10-12: Raffinaderiet i Kalundborg

Martin Schmidt, ansat på raffinaderiet i Kalundborg gennem 25 år, fortæller om den spændende arbejdsplads på den anden side af fjorden - raffinaderiet. Om udviklingen over tid på en højteknologisk arbejdsplads med store investeringer og hvor forandringer var et krav, både for mennesker og udstyr. Og så skal vi høre lidt om, hvad der sker i alle de dér rør, tårne og tanke. Kedeligt – det blev de 25 år aldrig.

Fredag den 8. november kl. 10-12: Om sorg

Lisbeth Dyxenburg, der har sorggrupper i Raklev Kirke, og som i foråret afsluttede en uddannelse som sorgrådgiver, vil dele nye teorier og tanker omkring sorg. Sorg er den mest stressende tilstand, man kan være i. Sorg er noget, vi alle oplever, det er en del af det at være menneske, og det er en del af det at elske et andet menneske. Hvorfor er det så svært at tale om sorg, og hvordan navigerer vi i sorgen?

Onsdag den 4. december kl. 14-17: Julemøde

Se omtale i næste nummer af sognebladet.


Alle er velkomne, og kirkebilen kan benyttes. Ring til kirkens kontor senest kl. 12 dagen før mødet på tlf. 5956 2519. Deltagelse i seniorkirken koster 30 kr.