Nørkleklub i sognehuset

Vi holder nørkleklub i sognehuset som udgangspunkt den første mandag i hver måned.

Kom og vær med. Medbring dit nørkleri og dit gode humør. Vi serverer kaffe.

De kommende nørklearrangementer er:

Mandag d. 6. august

Mandag d. 3. september

Mandag d. 1. oktober

Mandag d. 5. november

Mandag d. 3. december. Julehygge?

Studiekredse

Ingen planlagt i øjeblikket