Nørkleklub i sognehuset

Vi holder nørkleklub i sognehuset som udgangspunkt den første mandag i hver måned.

Kom og vær med. Medbring dit nørkleri og dit gode humør. Vi serverer kaffe og kage til 10 kr.

De kommende nørklearrangementer er:
mandag den 9/4 kl. 14.30 – 17.00
mandag den 7/5 kl. 14.30 – 17.00
mandag den 4/6 kl. 14.30 – 17.00

Studiekredse