Nørkleklub i sognehuset

Vi holder nørkleklub i sognehuset som udgangspunkt den 3. mandag i hver måned.

Kom og vær med. Medbring dit nørkleri og dit gode humør. Vi serverer kaffe og kage til 15 kr.

De kommende nørklearrangementer er:
mandag den 8/1 kl. 14.30 – 17.00
mandag den 5/2 kl. 14.30 – 17.00
mandag den 5/3 kl. 14.30 – 17.00
mandag den 9/4 kl. 14.30 – 17.00
mandag den 7/5 kl. 14.30 – 17.00
mandag den 4/6 kl. 14.30 – 17.00

Studiekredse

Film skal ses i sognehuset

Vi mødes til en god film i sognehuset tre torsdage: den 4. og den 18. januar og den 1. februar kl. 19.00 – ca. 22.00.

De tre film har ikke et egentligt fælles tema, men de handler på hver sin måde om, hvordan mennesker møder modgang og finder vej i livet.

Der vil blive givet en kort indledning til aftenens film, men ellers er det vigtigste at opleve filmens eget budskab. Filmene vises med projektor på lærred.

Vi ser filmen sammen for at kunne tale om den bagefter og debattere de tanker, den enkelte film sætter i gang. Pris 25 kr. pr. aften inkl. kaffe og småkager.

Interesserede kan få et program med filmtitlerne og lidt omtale af de enkelte film.
Man skal tilmelde sig studiekredsen hos Helle Brink på mail hebr@km.dk eller telefon 59 51
30 28, eller på kirkekontoret på tlf. 59 56 25 19.