Stilhedsgudstjenester

TAK

Vi holder stilhedsgudstjeneste en gang om måneden, hvor vi sammen runder dagen af.

Gudstjenesten vil være meditativ med salmer, musik og læsning fra Bibelen med efterfølgende stilhed. Temaet for de fire gudstjenester er taknemmelighed. At huske taknemmeligheden gør en forskel, både når livet er godt, og når det er svært. Når vi bliver opmærksomme på det, der er at sige tak for, vil det også pege frem mod håb.

Stilhedsgudstjenesterne ligger onsdage kl. 17.00 og varer en halv times tid. Kom gerne i god tid og lad roen i kirkerummet sænke sig.

Den 22. januar

Den 26. februar

Den 25. marts

Den 29. april

Tirsdagsmeditation

Kirken er åben for fælles meditation hver tirsdag kl. 17.15–18.00 (bortset fra helligdage).

Her mediterer vi sammen i stilhed og slutter med fadervor. Meditation og stille bøn er en vej til at få et levende gudsforhold. Ved at lægge den ydre uro bag os og vende os mod vores indre rum kan vi gøre os åbne for Gud.

Efter nytår holder jeg to gange en kort introduktion til meditation og nærvær som en basis til at deltage i den fælles meditation. Det bliver tirsdag den 7. januar og tirsdag den 18. februar, begge gange kl. 16.15–17.15. Her vil jeg fortælle om opmærksomt åndedræt, øvelse i nærvær samt om meditationsformen centrerende bøn. 

Helle Brink

Retrætedag lørdag den 21. marts kl. 9.30–16.

Glæden

Glæden spiller en afgørende rolle i den kristne tradition.

”Vær altid glade.” Sådan siger Paulus i en opfordring til de første kristne. Og det er vel at mærke sagt i en situation, hvor de kristne havde mange bekymringer; men netop da var det vigtigt at huske glæden. For ud over den daglige glæde, som kommer og går, findes en dybereliggende glæde, som er til stede, uanset hvad der sker. Den glæde er forbundet med Guds skabende handling til tro og håb for mennesker.

Programmet for dagen vil indeholde samtale og refleksion over temaet samt stilhed med meditation og øvelse i nærvær, hvor vi vil nærme os den dybe glæde.

Retræte har fra gammel tid været en del af kirkens åndelige liv. Ordet retræte betyder tilbagetrækning, idet man for en periode trækker sig bort fra det almindelige liv for at rette opmærksomheden mod det åndelige liv.

Program for dagen kan hentes i kirken og sognehuset samt ses på kirkens hjemmeside fire uger før.

Der kræves ikke særlige forudsætninger, og alle interesserede er velkomne. Pris for deltagelse inklusiv kaffe og frokost 50 kr. Retrætedagen holdes i Raklev Kirke og Sognehus.

Tilmelding til Helle Brink på tlf. 2143 2263 eller hebr@km.dk