Kirkebil

Indsamling i kirken

Stilhedsgudstjenester

TAK

Vi holder stilhedsgudstjeneste en gang om måneden, hvor vi sammen runder dagen af.

Gudstjenesten vil være meditativ med salmer, musik og læsning fra Bibelen med efterfølgende stilhed. Temaet for de fire gudstjenester er taknemmelighed. At huske taknemmeligheden gør en forskel, både når livet er godt, og når det er svært. Når vi bliver opmærksomme på det, der er at sige tak for, vil det også pege frem mod håb.

Stilhedsgudstjenesterne ligger onsdage kl. 17.00 og varer en halv times tid. Kom gerne i god tid og lad roen i kirkerummet sænke sig.

Den 22. januar

Den 26. februar

Den 25. marts

Den 29. april

Aftenringning kl. 17 og ingen påskegudstjenester

I denne tid, hvor kirkerne er aflåste, og alle gudstjenester er aflyste, vil Folkekirken over hele landet holde aftenringning samtidigt kl. 17.00.

Med klokkeringningen giver kirkerne lyd fra sig. Hver morgen og aften ringer kirkernes klokker for at opfordre til bøn og andagt. Det er en gammel skik, som vi gerne vil henlede opmærksomheden på. Når vi derfor hører klokkerne ringe, kan vi huske på og tænke efter, hvad det er for et budskab, kirkerne bygger på. Kirkernes klokker fortæller os, at vi skal tænke på Gud og vores medmenneske og på alt det gode, der trods alt kommer til os hver eneste dag.

Vi vil gerne i lyset af den alvorlige situation, vores land befinder sig i, opfordre til, at vi under aftenringningen sammen husker på og beder for familier som er ramt af al slags sygdom. Vi vil bede for de pårørende og dem som har mistet en af deres kære. Vi vil bede for plejepersonalet og dem der må arbejde og holde samfundet i gang. Vi vil bede for familier der er hjemme og skal få en anderledes hverdag til at fungere.

Vi beder om beskyttelse mod fortvivlelse og afmagt og vi beder om håb. 
Med kærlige hilsner fra Raklev Kirke

Helligdagens ord

Marias bebudelse

Der er cirka ni måneder til jul, og derfor fejrer vi, at englen Gabriel kom til Maria med budskabet om, at hun var udset til at være mor for Guds søn. 

Beretningen står i Lukasevangeliet. Her er et uddrag af Gabriel og Marias samtale:

Englen svarede hende: »Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned; thi intet er umuligt for Gud.« Da sagde Maria: »Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!« Så forlod englen hende.

Læs hele teksten fra Lukasevangeliet kp. 1 vers 26 til 56 her: https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Luk/1

Refleksion

Det er et overvældende budskab, Gabriel kommer med, og Maria er forbeholden til start. Hun fyldes af både frygt, spørgsmål og tvivl. Men Marias tillid vækkes ved englens ord om, at intet er umuligt for Gud, og hun siger: ”Lad det ske mig efter dit ord!”

Da overgiver Maria sig og åbner sig for Guds hensigt. Hun skal føde Jesus, som skal komme til verden for at bringe os nærmere til Gud. 

Maria er et menneske som os, og hendes frygt og tvivl er genkendelig. Netop derfor kan hun også være vejviser for os. Den største hindring for tro og tillid ligger i vores forbehold og de grænser vi sætter op imod at lade Gud komme til i vores liv. Marias bliver et forbillede for tro med sin overgivelse, - og vi inviteres til at følge hende og åbne os for at lade Gud leve og virke i os.

Tilliden er afgørende for at kunne tage imod og turde tro på, at Gud kommer til os, ligesom til Maria. Vi har i særlig grad brug for tilliden i denne tid med uvished om, hvordan det hele skal gå med Corona-virussen og med vores fælles velfærd. I den situation kan vi lytte til Gabriels ord om, at intet er umuligt for Gud. Gud er på livets og det godes side, det kan vi stole på; og vi vil komme ud på den anden side af denne krise. Det bliver ikke let, og der vil være meget, som skal bygges op igen, men vi kommer igennem det.  
Et godt sted at begynde, når vi vil finde tilliden til Gud, er i vores dåb. I dåben blev det sagt til enhver af os: du er ikke bare din egen, men du er Guds barn. Og vores svar lyder sammen med Maria: ”Lad det ske mig efter dit ord!”

Her begynder tilliden.Gud lader troen vokse i vores hjerte, ligesom barnet vokser i Marias liv

Bøn

Gud, du livets Herre
Tak for at du kaldte Maria til at bære dit barn, så du kunne møde os – menneske til menneske
Vi beder for de syge, for de ensomme og for alle som er ramt af coronaens følger
Vi beder for sundhedspersonalet og for vores beslutningstagere
Giv os tillid til, at for dig er intet umuligt
Trøst og styrk os, når vi bliver modløse og bange
Og giv os mod og hjælpsomhed til i fællesskab at komme gennem den nuværende krise
Amen 

Salmer til dagen fra den danske salmebog

71 Nu kom der bud fra englekor Lyt til orgelkoral af Mogens Wöldike

73 Vi synger med Maria Lyt til orgelimprovisation af Niels