Månedsbrev

Hver måned udgiver vi en oversigt, hvor man nemt kan følge med i, hvilke arrangementer vi har i kirken og sognehuset.
Månedsbrevet downloades fra forsiden i venstre spalte.
Det er også muligt at få det i din indbakke ved at tilmelde dig her

Informationer

Hvad skal jeg gøre, når mit barn skal døbes? Hvornår er der konfirmation? Hvad siger man egentlig ja til, når man bliver viet? Og hvad sker der, når nogen skal begraves?
Her får du svar på nogle af de mange spørgsmål, der dukker op i forbindelse med livets store begivenheder. Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte præsterne eller kirkekontoret

Fødsel

En fødsel registreres på baggrund af jordemoderens anmeldelse til kirkekontoret i moderens bopælssogn. Forældre der ikke er gift, og som ønsker fælles forældremyndighed, skal dog indenfor 14 dage efter barnets fødsel udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring på www.borger.dk

Dåb/navngivning

Navngivning foretages på www.borger.dk eller ved dåb i folkekirken. Dette skal iflg. loven ske senest 6 måneder efter fødslen. Dåb aftales i god tid med kirkekontoret eller præsterne. Kirkekontoret skal også i god tid have meddelelse om navn på den, der skal døbes samt navn og adresse på 2-5 vidner/faddere. Kort tid før dåben skal man have en samtale med den præst, der skal foretage dåben.

Konfirmation

Indskrivning til konfirmation bekendtgøres i sognebladet og på sognets skoler; Nyrupskolen, Raklev Skole og Synscenter Refsnæs. Læs mere under fanen Konfirmand

Kirkelig vielse eller velsignelse

Dato og klokkeslæt for vielsen aftales i god tid med kirkekontor eller præst. På www.borger.dk skal man udfylde en ægteskabserklæring. Herefter udstedes en prøvelsesattest, som skal afleveres til kirkekontoret. Prøvelsesattesten må tidligst være udstedt 4 måneder før vielsen. Kort tid før vielsen skal man have en samtale med den præst, der skal foretage vielsen.

Navneændring

Navneændring ansøges på www.borger.dk
Herefter foregår sagsbehandlingen på kirkekontoret i bopælssognet.

Dødsfald

Dødsfald skal senest efter 2 dage af de efterladte anmeldes på www.borger.dk 
En læge udsteder en dødsattest og registrerer dødsfaldet i sundhedssystemet.
Mange henvender sig til en begravelsesforretning, der kan ordne det praktiske og det papirmæssige. Begravelse/bisættelse aftales med den præst, der skal forestå handlingen.

Øvrige henvendelser

Øvrige henvendelser bedes rettet til kirkekontoret