Indsamling i kirken

Læger uden grænser

Fra april til og med juli bliver de penge, som lægges i kirkens indsamlingsbøsser, sendt til Læger uden Grænser.

På organisationens hjemmeside skriver de selv:

”Læger uden Grænser er en privat, international, humanitær organisation, der yder akut medicinsk nødhjælp til ofre for konflikter og katastrofer i hele verden. Vi behandler op mod 10 millioner patienter hvert år.

Læger uden Grænser er grundlagt i Frankrig i 1971 og er også kendt under sit franske navn Médecins Sans Frontières (MSF). Læger uden Grænser blev etableret i Danmark i 1993.

Vores primære formål er at yde medicinsk nødhjælp til de mennesker, som er mest udsatte i forbindelse med krige, konflikter, naturkatastrofer, epidemier, sult og fattigdom. Samtidig kæmper vi for bedre adgang til livsvigtig medicin.

Vi hjælper der, hvor behovet er størst. Vi mener, at alle har ret til lægehjælp – uanset etnisk baggrund, køn, religion og politisk overbevisning.

Hvert år sender vi flere end 7.000 læger, sygeplejersker, jordemødre, logistikere og andet relevant personale i felten for at hjælpe mennesker i nød. Fra vores kontor i Danmark har vi årligt omkring 80 udsendelser.

Alle vores udsendte arbejder sammen med lokale Læger uden Grænser-kolleger om at redde liv der, hvor behovet er størst.”

Raklev Kirke giver mulighed for at støtte arbejdet, når man deltager i kirkens arrangementer fra april til august i år.