Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp

Hjælp medmennesker i nød

Søndag den 11. marts 2018 kl. 10-13 deltager Raklev Kirke i Folkekirkens Nødhjælps årlige husstandsindsamling. Vi håber at få så mange frivillige ud at banke på dørene, at alle sognets borgere får mulighed for at give mennesker i nød en håndsrækning.

Det er tit de fjerneste og allerfattigste samfund, det går værst ud over, når kloden hærges af f.eks klimaforandringer. I kraft af et stort, lokalt, kirkeligt netværk når Folkekirkens Nødhjælp helt derud og styrker de svageste. Men der må tænkes i nye, innovative baner for at vinde kapløbet med klima, flygtningestrømme og befolkningstilvækst.

I alle Folkekirkens Nødhjælps projekter gælder princippet ´Hjælp til selvhjælp´. Modtagerne af hjælpen er altid direkte involverede og lærer samtidig nye metoder, der gør dem mere robuste. Sæt allerede nu kryds ved 11. marts, og meld dig som indsamler for sogneindsamlingen. Det er en meningsfuld dag, hvor vi på tværs af generationer samler ind til mennesker, der virkelig har brug for hjælp.

Vi begynder med gudstjeneste kl. 9.00 for dem, der har lyst til det, og kl. 10 går vi ud på ruterne. Vi hygger os både på turen med indsamlingsbøssen og med den varme suppe efter indsamlingen.

Tilmelding sker til kirkens kontor

Indsamling i kirken

Indsamling til Kirkens Korshær

”Vi møder vores medmennesker i øjenhøjde, også selv om de ligger ned”

I december til og med marts vil de penge, der lægges i kirkens indsamlingsbøsser, blive sendt til Kirkens Korshær.

Kirkens Korshær arbejder blandt samfundets marginaliserede og udstødte grupper: ensomme, hjemløse, psykisk syge og misbrugere. Menneskesynet bag beskrives således: ”Kirkens Korshær arbejder ud fra et kristent menneskesyn, det vil sige, at vi tror på, at ethvert menneske er unikt og uendeligt værdifuldt. Alle mennesker har krav på absolut respekt, uanset social status. Vi siger i Kirkens Korshær, at vi møder vores medmennesker i øjenhøjde, også selv om de ligger ned."

Kirkens Korshær har omkring 400 ansatte og 7000 frivillige medarbejdere på bl.a. varmestuer, herberger og i genbrugsforretninger. Arbejdet støttes af stat og kommuner, men drives hovedsaglig for privat indsamlede midler.

Sct. Nicolai Tjenesten

Kirkens Korshær står også bag Sct. Nicolai Tjenesten, som er en samtaletjeneste, der blev oprettet i 1957 som Danmarks første telefonrådgivning. Tjenestens formål er at give en lyttende og accepterende samtale til mennesker, som er fortvivlede eller ensomme eller bare har brug for en at tale med. Man kan henvende sig anonymt, og medarbejderne har tavshedspligt.

Alle kan få kontakt til den lokale tjeneste på tlf. 70 120 110.

Salg af julelys

Her i Raklev kender vi Kirkens Korshær, fordi de også står bag indsamlingen af lysestumper, der bliver smeltet om til nye flotte lys. Lysene kan købes fra slutningen af november i sognehuset. Vi samler lysestumper til Kirkens Korshærs lys året rundt, så kom gerne med dine rester til os.

Mød en korshærspræst

I seniorkirken fredag den 26. januar kl. 10 – 12 får vi besøg af Anne Kathrine Clausen, som er korshærspræst i Holbæk. Hun kommer og fortæller om sit arbejde som præst i Kirkens Korshær.