Kirkebil

Kirkebilen kan benyttes til alle kirkens arrangementer.

Ring til kirkekontoret senest kl. 12 den sidste hverdag inden arrangementet.

Kirkekontorets telefonnummer: 59 56 25 19