Tak for støtten

Menighedsrådet og Støttegruppen for messehageler til Raklev Kirke vil gerne takke alle jer, som var med til at gøre vores støttearrangement den 25. februar til en dejlig og festlig dag.

Vi oplevede en stor opbakning og lyst til at deltage i både koncerten, auktionen og basaren til fordel for vores messehagelprojekt.

Tak til de medvirkende musikere og sangerinder ved koncerten. Også mange tak til jer, som sørgede for bagværk, håndarbejder og kunst, og til jer, som gav jeres arbejdsindsats. Tak for mange fine ting til vores auktion og loppebod.

Det samlede beløb for dagens aktiviteter kom op på 46.778 kr., og det er langt mere, end vi havde turdet håbe på.

Vi har stadig et hjørne i sognehuset med de sidste lopper stående. De sælges til udgangen af marts måned, dagligt kl. 10-12. De ting, der ikke bliver solgt, kan afhentes af giverne indtil den 7. april; ellers vil de blive givet til Kirkens Korshær og bøgerne til Aktivitetscenteret.

Det indsamlede beløb giver et godt ryk frem mod vores mål. Og det stiller os bedre som ansøgere til fonde, når vi kan fortælle om den lokale opbakning. Men vigtigst af alt – sådan en dag er et vidnesbyrd om fællesskabet omkring kirken og den glæde, vi her deler med hinanden.

TAK TIL SPONSORER:
Bog & Idé
Dagli’Brugsen
Euronics, Jyderup
Punkt 1
Købmanden på Røsnæsvej, Letkøb
Keramikstuen
Mistelgården
Dyrehøj Vingård

Menighedsrådets møder

BegivenhedDato

Menighedsrådsmøde

12. apr 18:30
20:30
12. apr 18:30 -
20:30

Festgudstjeneste v. HB

I gudstjenesten har vi besøg af Maja Lisa Engelhardt, som vil stå for prædikenen. …

10. maj 10:00
11:00
10. maj 10:00 -
11:00

Menighedsrådsmøde

17. maj 18:30
20:30
17. maj 18:30 -
20:30

Sogneudflugt 2018

Læs mere om udflugten her

5. jun 10:00
18:00
5. jun 10:00 -
18:00

Menighedsrådsmøde

14. jun 18:30
20:30
14. jun 18:30 -
20:30

Menighedsrådsmøde

9. aug 18:30
20:30
9. aug 18:30 -
20:30

Hvem sidder i menighedsrådet?

Se listen her

Året der gik

Der har været mange aktiviteter i vores kirke og sognehus i 2017. Det vil man ikke kunne undlade at bemærke, hvis man følger med i kalenderen på hjemmesiden, i vores nyhedsbrev, på opslagstavlen ved Raklev Dagli´Brugs og på facebookopslag. At nævne nogle særskilt vil ikke være nemt, men alligevel vil jeg nævne lidt. 

I forbindelse med at skaffe penge til vores messehagelprojekt har der været holdt et stort arrangement med koncert, auktion, basar, ølsmagning m.m. Og takket været frivilliges hjælp og optrædener har vi fået samlet så mange penge sammen, at vi nu har sat projektet i gang. I skrivende stund er den første messehagel lavet færdig, så vi kan indvie denne søndag den 29. oktober. Næste messehagel forventer vi at indvie til Kr. himmelfartsdag 2018. Der skal fra menighedsrådet lyde en meget stor tak til alle dem, der har ydet - og stadig yder - en stor frivillig indsats for at skaffe pengene.

Vores sognehus har fået en overhaling med maling, både ude og inde.
De øvrige rammer omkring kirken får også en ansigtsløftning i 2018. Kirken skal kalkes. Vi har søgt og fået bevilget penge til at starte renovering af vores kirkegårdsmur. Dette kommer til at strække sig over en årrække, men vi har fået penge til opstarten af et større projekt.

Vi igangsætter snart det forplads-projekt, der har været længe undervejs. Der var en del, der skulle afklares med økonomien, og derfor besluttede menighedsrådet at sælge den sidste del af præstegårdsjorden. Dette salg er næsten i hus, da endeligt skøde er blevet underskrevet, og i skrivende stund afventer vi endelig afslutning, så pengene kan frigives.

Da vi bad om tilladelse til at sælge jorden, skulle vi begrunde salget, og der angav vi, at vi ville bruge provenuet til at forbedre tilgængeligheden mellem kirken og sognehuset. Derfor vil vi ansøge om at bruge pengene til vores forplads-projekt.

Endelig kan det nævnes, at den årlige dialogdag, hvor menighedsrådet indbyder til samtale om kirkens aktiviteter, bliver afholdt i efteråret 2018.

På menighedsrådets vegneRené Bo Petersen

Nye messehageler

Raklev Menighedsråd arbejder med et projekt om fire nye messehageler til kirken, udformet af Maja Lisa Engelhardt.

Pengene til projektet indsamles via fonde og private donationer. Hvis man ønsker at give et beløb, kan der indbetales til kirkens konto i Nordea: reg. nr. 2190, konto nr.  0758 148 831, eller man kan henvende sig på kirkens kontor.

Desuden har vi åbnet for salg af et kunsttryk, udført af Maja Lisa Engelhardt. Trykket er lavet i 125 nummererede og signerede eksemplarer og sælges for 500 kr. Trykket sælges fra kirkens kontor, hvor der kan betales kontant eller med MobilePay.

Indtægten går ubeskåret til projektet.

Se billeder af messehagelerne nedenfor.