Over midtergangen hænger som kirkeskib en model af Georg Stage

 

 

 

Orgelet i nordvestre hjørne er bygget til kirken i 1985 af Gunnar Fabricius Husted.

 

 

Øverst på nordvæggen ses en lang indskrift, et hyldestdigt til minde om kirkens grundlægger, forfattet af sønnen, der efterfulgte ham i embedet.

   

Glasmosaik er udført af Maja Lisa Engelhardt under restaureringen i 2010

Kirkens historie

Raklev kirke har ligget på sin bakketop og kigget ud over landskabet i over 450 år. Den ligner mange andre kirker rundt omkring i landet, men alligevel
er den anderledes. For at finde ud af hvorfor Raklev Kirke er det særlige
sted vi kender den som i dag, må vi tage et blik tilbage i tiden.

Kirken

På skibets østgavl ses et mandshoved i granit; det er adskilligt ældre end kirkebygningen - måske medbragt fra den nedlagte Sct. Olai-kirke i Kalundborg.
På skibets østgavl ses et mandshoved i granit; det er adskilligt ældre end kirkebygningen - måske medbragt fra den nedlagte Sct. Olai-kirke i Kalundborg.

Raklev Kirke ses viden om fra det bakkedrag, der skiller Røsnæs-halvøen på langs.

Når man kommer nærmere, ser man, at kirken består af to store hoveddele, nemlig et stort langhus og et tårn i vestenden (samt våbenhus og sakristi), medens de middelalderlige landsbykirker oftest er tredelt (kor, skib og tårn).

Dette skyldes en aldersforskel på ca. 350-450 år, idet Raklev Kirke er den første landsbykirke, der er opført efter reformationen i Danmark, nemlig i 1547. Den afløste en Sct. Olai-kirke i Kalundborg.

Bygherre var den forhenværende forstander ved det nedlagte Franciskanerkloster i Kalundborg, Melchior Jensen. Han var blevet evangelisk sognepræst, først ved Vor Frue, derpå ved Sct. Olai i Kalundborg. Fra 1540 boede han i landsognet.

 

Går man ind i kirken, oplever man den som et stort, rektangulært rum med bjælkeloft.

Prædikestolen og stolestaderne opdeler rummet.

Måske har det korbuekrucifix fra det 18. århundrede, der nu hænger over for indgangen, bidraget til en sådan opdeling.

 

 

Inventar

Inventaret er til dels ældre end selve kirkebygningen, for eksempel er alterbordets plade genanvendt.

Altertavlen er fra 1668 og udført af Lorenz Jørgensen fra Holbæk.
På fodstykket vises hyrdernes tilbedelse.
Hovedstykket deles af fire evangelistfigurer og viser i midten nadveren, til venstre korsfæstelsen og til højre opstandelsen.
Topstykket viser Kristi himmelfart.
Under restaureringen i 2009-2010 viste det sig, at altertavlen, i modsætning til tidligere antagelser, har været bemalet på et tidspunkt.

Døbefonten er fra 1200- 1250, altså betydeligt ældre end bygningen.

Prædikestolen med himmel har nu den originale staffering fra 1613 og er typisk for Kalundborg-egnen.

Stolestaderne med de karakteristiske døre er fra 1606;

Ved restaureringen i 2009-2010 valgte man at gå bort fra de oprindelige mørke farver. Herskabsstolens farver er bevaret.

Kirken er åben dagligt 8-17

Se flere billeder af kirken i fotogalleriet

Link til lokalhistorisk arkiv: www.raklev-lokalarkiv.dk


Henning Jensen har i 1920 skrevet en artikel om Kirkebøgernes fortælling om Raklev Sogn til "Årsskriftet" for Historisk Samfund for Nordvestsjælland. Artiklen er fundet på www.nordvestsjælland.dk
Den kan downloades som pdf her