Alle arrangementer og gudstjenester er aflyst

Grundet den aktuelle COVID-19 situation, har menighedsrådet besluttet at aflyse alle arrangementer og gudstjenester ind til videre.

Undtagelse: Bisættelser, begravelser, dåb og vielser vil blive gennemført under særlige forholdsregler, som de involverede familier vil blive orienteret om.

I denne periode vil vi have særligt fokus på den landsdækkende aftenringning kl. 17. Læs mere om det under fanen gudstjenester