Musikalsk legestue

Lørdag den 11. januar starter musikalsk legestue i Raklev Kirke.

Legestuen er et nyt tilbud, som henvender sig til børn i alderen 1-3 år og deres forældre eller bedsteforældre. Musikalsk legestue starter der, hvor babysalmesang slipper. Sammen skal vi opleve det smukke kirkerum gennem musikalsk leg. Gennem sang, dans, leg og rytmik stimuleres børnenes sansemotoriske udvikling, og de bliver fortrolige med de salmer og sange, som vi synger i kirken.

Vi mødes lørdag i lige uger kl. 9.30-11.00. Der vil også være tid til fri leg og hyggeligt samvær over en kop kaffe/te og en bolle.

Det er gratis at deltage, og der kræves ikke tilmelding – du kommer bare.

For yderligere information kan du ringe eller skrive til kirkens sognemedhjælper Pia Bak på 5151 3102 eller piabak@yahoo.com