Lapidarium

Lapi ..hvaffornoget ?

Som man ved selvsyn kan se, har menighedsrådet fået samlet og opstillet mindesten i et område i den nordlige ende af kirkegården (med hjælp fra graver og medhjælper). Og et lapidarium er netop en samling af mindesten/gravsten. Der er lavet et lille oplysningshæfte herom.

Skulle nogen ligge inde med specielle oplysninger om en sten eller en af personerne, som man skønner er af almen interesse, er man velkommen til at kontakte Ove Andersen eller Bodil Therkelsen, som arbejder med hæftet.