Konfirmand

Konfirmandkalender forår 2018

Her er en oversigt over aktiviteter og særlige gudstjenester for konfirmander. Husk at alle konfirmander skal komme i kirke mindst 8 gange inden konfirmationen.

JANUAR
Tirsdag d. 16: Undervisning begynder igen efter jul.
Tirsdag d. 23. kl. 19.00: Lysgudstjeneste, hvor Helles hold medvirker. Alle er velkomne til at deltage i gudstjenesten. Derefter er der forældremøde om konfirmationen for Helles hold: Herredsåsen 7.b, c og d, samt Nyrup 7.b. Gudstjenesten giver et kryds.
Søndag d 28. kl. 10-12: Lisbeths konfirmanders forældre inviteres til et informationsmøde, hvor vi bl.a. fortæller om konfirmationen. Vi begynder i kirken.

FEBRUAR
Tirsdag d. 6. kl. kl. 14.15 – ca. 21: Konfirmandtræf i Roskilde Domkirke: med rollespil og gudstjeneste. Se mere nedenfor. NB: Morgentimerne med Herredsåsen er aflyst, og Nyrup skal først møde til udflugten.
Uge 7: vinterferie

MARTS
Søndag d. 11. kl. 9: Gudstjeneste og kl. 10: Sogneindsamling - ’Del med verdens fattigste’. Vi samler ind for Folkekirkens Nødhjælp til kampen mod fattigdom og sult. Konfirmander og forældre kan også være indsamlere. Dagen slutter med varm suppe og slikposer. Konfirmanderne får et kryds for deltagelse i indsamlingen.
Tirsdag d. 20. kl. 17-21: Konfirmandhygge med pizza og quiz, for alle konfirmander.- timerne morgen og eftermiddag er aflyst.

APRIL
Uge 13: påskeferie

Konfirmationer:
Fredag d. 27. kl. 10.00: Nyrupskolen 7.a (LL)
Fredag d. 27. kl. 12.30: Nyrupskolen 7.b (HB)
Lørdag d. 28. kl. 10.00: Herredsåsen 7. a og e (LL)
Lørdag d. 28. kl. 12.30: Herredsåsen 7. b, c og d (HB)

Se alle kirkens aktiviteter i Sognebladet eller her på kirkens hjemmeside.

Download konfirmandkalenderen som pdf

Lysgudstjeneste med konfirmander

GÅ I MØRKET MED LYSET

Lysgudstjeneste tirsdag den 23. januar kl. 19.00

Årets konfirmander er med til at forberede og holde denne gudstjeneste med tema om lys i den mørke tid. Vi arbejder med spørgsmål som: Hvad er mørke for os? Hvilket lys kan bryde mørket? Og hvad betyder det at have noget at tro på?

Alle er velkomne.

Konfirmandtræf i Roskilde Domkirke

Vi vil gerne invitere alle konfirmanderne med på udflugt til Roskilde Domkirke
Tirsdag d. 6. februar kl. 14.15 – ca. 21.00

 I Domkirken vil der være et stort, spændende arrangement for konfirmander fra hele Roskilde Stift. Vi vil opleve det flotte kirkerum, deltage i rollespil med poster gennem kirken og slutte med en gudstjeneste med temaet:” Jeg er livets brød”. Sådan taler Jesus om sig selv i Johannesevangeliet, og vi vil arbejde med emnet i ugerne op til udflugten.

Vi kører sammen i bus fra Raklev Kirke kl. 14.15 og fra Skolen på Herredsåsen kl. 14.30.

Efter arrangementet i domkirken spiser vi på McDonalds i Roskilde og regner med at være hjemme igen senest kl. 21.

Kirken betaler for transport og deltagelse i arrangementet, mens konfirmanderne selv betaler for maden på McDonalds.

Vi vil meget gerne have nogle forældre med, så sig endelig til, hvis I har lyst at tage med.

Tilmelding på mail til Lisbeth lila@km.dk eller Helle hebr@km.dk
Husk at skrive, hvor konfirmanden står på bussen, og om en af forældrene tager med.