Konfirmand

Konfirmandkalender forår 2019

Her er en oversigt over aktiviteter og særlige gudstjenester for konfirmander. Husk at alle konfirmander skal komme i kirke mindst 8 gange inden konfirmationen.

Dette forår medvirker hvert konfirmandhold ved en søndagsgudstjeneste. Konfirmanderne vil være med til planlægningen og have små opgaver om søndagen. Det er en god oplevelse for de unge at få lov at sætte deres præg på en gudstjeneste, og vi håber jeres opbakning. Se datoerne i kalenderen.

JANUAR

Torsdag d. 24. kl. 19-20.30: Forældremøde. Alle forældre inviteres til et informationsmøde, hvor vi bl.a. fortæller om konfirmationen. Vi begynder i kirken.

FEBRUAR

Søndag d. 3. kl. 10: Nyrupskolen 7.a medvirker i gudstjenesten, der har kyndelmisse som tema.

Tirsdag d. 5. kl. kl. 14.15 – ca. 21: Konfirmandtræf i Roskilde Domkirke: med rollespil og gudstjeneste. Se mere nedenfor. NB: Morgentimerne med Herredsåsen er aflyst, og Nyrup skal først møde til udflugten.

Uge 7: vinterferie.

MARTS

Søndag d. 3. kl. 10: Herredsåsen 7. a og c medvirker i gudstjenesten, der har dåb som tema.

Søndag d. 10. kl. 9: Gudstjeneste og kl. 10: Sogneindsamling - ’Del med verdens fattigste’. Konfirmander medvirker fra skolen på Herredsåsen 7. b og d. Vi samler ind for Folkekirkens Nødhjælp til kampen mod fattigdom og sult. Konfirmander og forældre kan også være indsamlere. Dagen slutter med varm suppe og slikposer. Konfirmanderne får et kryds for deltagelse i indsamlingen.

APRIL

Søndag d 7. kl. 10: Nyrupskolen 7. b medvirker i gudstjenesten, der har optakt til påske som tema.

Uge 16: påskeferie.

MAJ

Konfirmationer: Fredag d. 17. kl. 10.00: Nyrupskolen 7.a (HB)

Fredag d. 17. kl. 12.30: Nyrupskolen 7.b (LD)

Lørdag d. 18. kl. 10.00: Herredsåsen 7. a og c (HB)

Lørdag d. 18. kl. 12.30: Herredsåsen 7. b og d (LD)

Vi vil gerne have besked, hvis de unge ikke møder til timerne. Send sms eller mail til os.

Lisbeth Dyxenburg, mobil 2322 0990, mail lidyx@km.dk
Helle Brink, mobil 2143 2263, mail hebr@km.dk 

Download konfirmandkalenderen som pdf

Konfirmandtræf i Roskilde Domkirke

Vi vil gerne invitere alle konfirmanderne med på udflugt til Roskilde Domkirke
Tirsdag d. 5. februar kl. 14.15 – ca. 21

I Domkirken vil der være et stort, spændende arrangement for konfirmander fra hele Roskilde Stift. Vi vil opleve det flotte kirkerum, deltage i rollespil med poster gennem kirken og slutte med en gudstjeneste med temaet:” Jeg er livets brød”. Sådan taler Jesus om sig selv i Johannesevangeliet, og vi vil arbejde med emnet i ugerne op til udflugten.

Vi kører sammen i bus fra Raklev Kirke kl. 14.15 og fra Skolen på Herredsåsen kl. 14.30.Efter arrangementet i domkirken spiser vi på McDonalds i Roskilde og regner med at være hjemme igen senest kl. 21.

Kirken betaler for transport og deltagelse i arrangementet, mens konfirmanderne selv betaler for maden på McDonalds.

Vi vil meget gerne have nogle forældre med, så sig endelig til, hvis I har lyst at tage med. 

Tilmelding på mail til Lisbeth lidyx@km.dk eller Helle hebr@km.dk

Husk at skrive, hvor konfirmander fra Herredsåsen står på bussen, og om en af forældrene tager med.