Konfirmand

Konfirmandkalender efterår 2019

Arrangementer og gudstjenester, som konfirmanderne opfordres til at deltage i:

Høstgudstjeneste: Søndag d. 22. september kl. 10.00. Bagefter er der høstfrokost, som begynder med et kort foredrag. Konfirmanderne spiser gratis - tilmelding til præsterne.

Konfirmandaften: Tirsdag d. 22. oktober kl. 17.30 – 20.30. Vi begynder med en oplevelsesgudstjeneste i kirken. Bagefter spiser vi sammen og har forskellige aktiviteter og hygge. Gudstjenesten giver et kryds.

OBS konfirmationsforberedelsen er aflyst for Nyrupskolen d. 5. november 2019

1. søndag i advent: Søndag d. 1. december kl. 10. Vi indleder adventstiden med en højtidelig gudstjeneste.

Familiegudstjeneste: Søndag d. 8. december kl. 10. Kirkens mini-konfirmander har afslutning med en familievenlig gudstjeneste og julekrybbespil.

Læs om alle julens gudstjenester i det nye sogneblad, som udkommer d. 1. december.

Efterårsferie: alle holder fri i uge 42.

Juleferie: Sidste time før jul er d. 10. december. Timerne begynder igen d. 7. januar. 

NB! Alle konfirmander skal gå i kirke mindst 8 gange inden konfirmationen. min. 4 gange inden jul og min. 4 gange efter jul

Forældremøde: 14. januar kl. 19-20.30 vil alle forældre blive inviteret til et informationsmøde, hvor vi bl.a. fortæller om konfirmationen. 

Download konfirmandkalenderen her